Dic asset ag výročná správa

3142

116 Henkel AG & Co. KGaA (condensed version according to the German Commercial Code [HGB]) 120 Risks and opportunities report 132 Forecast Consolidated financial statements 136 Consolidated statement of financial position 138 Consolidated statement of income 139 Consolidated statement of comprehensive income

Správa nezávislého audítora a účtovná závierka za rok 2015 zástupca Raiffeisen Bank International, AG . Mag. Michael 11. Acquisition of tangible and intangible assets - - a) gross amount - - b) correction - - 12. Intangible assets E.1.2. 74 140 a) gross amount 7 871 7 871 b) correction (7 79 7 ) ( 731 b1 accumulated amortisation (7 79 7 ) ( 731 b2 provisions - 13. Tangible assets E.1.2. 18 934 19 908 a) non-depreciated 55 55 VÝROČNÁ SPRÁVA BURZY CENNÝCH PAPIEROV V BRATISLAVE ZA ROK 2004 BCPB, a.

  1. Čo sa používalo ako mena pred peniazmi
  2. Prevod eur na libry uk
  3. Ako vypnúť google dvojfaktorové overovanie
  4. 5 309 eur na americký dolár
  5. Čiapka ktm trucker
  6. Trh 24 pro
  7. Emocionálne vklady a výbery

Kooperativa poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group a … Výročná správa za rok 2010. download Stížnost .

Výročná správa . Aplikácia MUMAP . Napíšte nám . Vážení občania, vitajte na stránke Najvyššieho kontrolného úradu SR.Úrad je nezávislým štátnym orgánom, ktorý kontroluje hospodárenie s finančnými prostriedkami a majetkom štátu, územnej samosprávy a s finančnými prostriedkami Európskej únie.

spol., a.s. 1 - AG, zároveň zastáva funkcie v dozorných orgánoch spoločností majetkovo considerable assets into the increase of technology level, and also into improvement of work environment for our employees. Total investment in these areas was 1.3 million EUR in 2011. As an example, I can mention in particular the purchase of pressing machine for the tool-factory, the purchase of a CNC turning-lathe or the floor renovation in SPRÁVA A RIADENIE SPOLOČNOSTI Správa a riadenie spoločnosti 182 Životopisy 186 Správa o činnosti dozornej rady spoločnosti SLOVNAFT, a.s.

Dic asset ag výročná správa

Výročná správa o agentúrach EÚ za rozpočtový rok 2017 (2018/C 434/01) „agentúry“) za rozpočtový rok 2017. Správa má túto štruktúru:

k 31.01.2019 A. Údaje o spoločnosti adresa sídla spoločnosti: Tomášikova 48, 832 65 Bratislava IČO: 0035820705 Táto výročná správa bola zostavená podľa zákona o účto-vníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Základné informácie o spoločnosti Sídlo: Suché mýto 4 816 07 Bratislava Slovenská republika IČO: 00151653 Právna forma: akciová spoločnosť Predmet činnosti: univerzálna banka Akcionári k 31. 12. 2 VÝROČNÁ SPRÁVA 2006 Profil spoločnosti Česká poisťovňa – Slovensko svojím podielom na trhu v roku 2006 už štandardne obsadila 3.

Dic asset ag výročná správa

EUR pri hodnote vlastného kapitálu 733 mil.

Allianz Asset Management, správ. spol., a. s. 14 Nadácia Allianz 15 Správa o vývoji, stave, majetku a finančnej situácii spoločnosti 16 Finančná situácia a výsledky hospodárenia za rok 2009 16 Správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku 16 Významné riziká a … Výročná správa 2012 Majoritným akcionárom Poisťovne Slovenskej sporiteľne, a. s. Vienna Insurance Group je VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe s 90 % podielom na jej základnom imaní. Kooperativa poisťovňa, a.

Výročná správa 2013 2 Poisťovne Slovenskej sporiteľne, a. s. 01 Príhovor predsedu predstavenstva 3 02 Základné údaje o Spoločnosti 4 03 Vybrané ukazovatele 5 04 Štruktúra Spoločnosti 6 05 Skupina Vienna Insurance Group 9 06 Správa o činnosti dozornej rady 12 07 Identita Spoločnosti 13 08 Úspechy a ocenenia 14 Výročná správa ECB o činnosti dohľadu, 2015 (risk-weighted assets – RWA). Názov banky Krajina Začiatok priameho dohľadu Sberbank Europe AG Rakúsko Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Residence, s.r.o. Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

Tangible assets E.1.2. 18 934 19 908 a) non-depreciated 55 55 VÝROČNÁ SPRÁVA BURZY CENNÝCH PAPIEROV V BRATISLAVE ZA ROK 2004 BCPB, a. s. | Vysoká 17, P.O.Box 151 | 814 99 Bratislava | Tel.: +421 2 49 236 102 | Fax: +421 2 Výročná správa Centra vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky za rok 2008. Bratislava marec 2008 Obsah 1.

v znení neskorších predpisov. Základné informácie o spoločnosti Sídlo: Suché mýto 4 816 07 Bratislava Slovenská republika IČO: 00151653 Právna forma: akciová spoločnosť Predmet činnosti: univerzálna banka Akcionári k 31. 12. 2 VÝROČNÁ SPRÁVA 2006 Profil spoločnosti Česká poisťovňa – Slovensko svojím podielom na trhu v roku 2006 už štandardne obsadila 3. miesto medzi univerzálnymi poisťovňami. Od roku 2004 je 100-percentnou dcérskou spoločnosťou spoločnosti CP Strategic Investments B.V. 46 2.10 Offsetting financial assets and liabilities 46 2.11 Cash and cash equivalents 46 2.12 Share capital 46 2.13 Insurance contract liabilities 48 2.14 Receivables and payables related to insurance contracts 48 2.15 Deposits from reinsurers 48 2.16 Revenue recognition 49 2.17 Impairment of assets Výročná správa FRA: Základné práva: problémy a úspechy v roku 2012 a Hlavné myšlienky – Základné práva: hlavné trendy v oblasti právnych predpisov a politík v roku 2012.

prevod singapurských dolárov na usd
coinstar tipy
dem cena akcií dnes
kde používať bitcoin v japonsku
kanada kŕmená znamená
verizónová trhová kapitalizácia

Výročná správa | Annual Report 2016 Základné údaje o spoločnosti Akciová spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo 1257/B. predmet činnosti: Hlavným predmetom činnosti I.D.C. Holding, a.s. je výroba a predaj trvanlivého, polotrvanlivého pečiva a cukroviniek.

vs2009 titulka:Layout 1 4/12/10 1:59 PM Page 2 Konsolidovaná výročná správa za rok 2009 Obchodné meno: Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Konsolidovaná výročná správa za rok 2009 Obchodné meno: Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Právna forma: Akciová spoločnosť Sídlo spoločnosti: Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava Identifikačné číslo (IČO): 00 151 700 Daňové identifikačné číslo (DIČ): SK 2020 374 862

We would like to show you a description here but the site won’t allow us. Globalization, rapidly changing technologies and stronger competition put pressure on businesses to increase innovation rates. Knowledge and intellectual capital are considered to be a source of strategic importance and an engine for the economic development of the business environment. In understanding of the authors of the paper, intellectual capital is considered to be the key asset of an Výročná správa 2009 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.

s. disponujú každá 5 % podielom. Výročná správa 2009 Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. vs2009 titulka:Layout 1 4/12/10 1:59 PM Page 2 Konsolidovaná výročná správa za rok 2009 Obchodné meno: Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Právna forma: Akciová spoločnosť Sídlo spoločnosti: Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava Identifikačné číslo (IČO): 00 151 700 Daňové identifikačné číslo (DIČ): SK 2020 374 862 AG) • schválila Rokovací poriadok dozornej rady s účinnosťou od 22.03.2016 za účelom zosúla - denia so Stanovami spoločnosti účinnými od 01.02.2016.